plaváreň ŠH Mladosť

piatok  16:30 - 17:30

piatok  17:30 - 18:30

plaváreň FTVŠ UK

pondelok  18:30 - 19:30 

(iba plavci, ktorí odplávajú minimálne 1km bez pomoci)

Plavecký kurz pre školy


dohodou

Plavecký kurz - mesačný

v skupine maximálne 1-2 deti na trénera (podľa schopnosti dieťaťa)

120€

OBJEDNAJTE SI NAŠE SLUŽBY
Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť

Čestné prehlásenie

Čestne prehlasujem, že som bol oboznámený s právami a povinnosťami účastníka kurzu, hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami, rozumel som im a zaväzujem sa ich dodržiavať - prehlasujem, že som si prečítal prevádzkový poriadok zverejnený na webe prevádzkovateľa.