Autizmus - Najvhodnejší je kraul

16.07.2020

Poruchy autistického spektra nie sú jednotným postihnutím, ako napríklad diabetes, ich problematika je oveľa zložitejšia. Patria do skupiny pervazívnych vývojových porúch. Zasiahnuté sú tri oblasti: komunikácia, predstavivosť a sociálne správanie. Deti s touto poruchou nemajú schopnosť vnímať svoje okolie spôsobom, ktorý by im pomáhal vytvárať kompletné chápanie a vnímanie prostredia. Pre rodičov sa tak ich dieťa stáva výzvou na celý život. Nielen kvôli špeciálnej starostlivosti , ale aj pre časté dilemy, ktoré im život prináša. Jednou z nich je aj šport.

Môže moje dieťa športovať? Čo by bolo pre neho vhodné?
Odborníci potvrdzujú, že je dôležité nájsť spôsob, ako pomôcť deťom s autizmom zúčastniť sa a tešiť sa z fyzických aktivít. Pravidelné cvičenie môže zabrániť alebo zvrátiť prírastok hmotnosti a má aj terapeutické prínosy. V závislosti od programu a typu aktivity môže pomôcť so zmyslovou integráciou, správnou koordináciou pohybov a sociálnymi zručnosťami.

Plávanie ako zábavné cvičenie:
Štúdie potvrdzujú, že plavecká výučba detí s poruchou autistického spektra je vzhľadom na ich špecifické potreby dobrým pohybovým programom. Plávanie ako jedna z vhodných pohybových aktivít, má množstvo benefitov ako napríklad prostredie bazéna či pôsobiace fyzikálne vlastnosti vodného prostredia, ktoré navodzujú príjemné pocity. Vďaka vodnému prostrediu môže byť cvičenie zábavné, motivujúce a priaznivo ovplyvňovať správanie, vnímanie a pohybové schopnosti.
,,Naučiť dieťa s poruchou autistického spektra plávať, si vyžaduje skúseného trénera a mnoho trpezlivosti". ,,Pri pravidelných tréningoch dochádza u detí s PAS k zlepšeniu pozornosti, ovládania impulzivity a schopnosti rešpektovať pravidlá. Navyše pri plávaní sa deti učia správne regulovať dýchanie a to môže prispievať k zlepšeniu artikulácie a produkcie reči."

Programy vo vode zamerané na plavecké zručnosti môžu napomôcť pri schopnosti sústredenia sa, zlepšovaniu svalovej sily, rovnováhy, ako aj akceptovať dotyky cudzích osôb a udržiavať očný kontakt. Plávanie prispieva k rozvoju motorických zručností.

Najvhodnejší je kraul. Odborníci, ktorí skúmali vplyv plaveckej výučby detí s poruchou autistického spektra zistili, že zo štyroch plaveckých spôsobov, je kraul najvhodnejší. Táto technika je najmenej náročná na mechaniku základných pohybov, pozitívne ovplyvňuje aeróbne kapacitu, veľký rozsah pohybov pomáha udržať fyziologickú kĺbovú pohyblivosť a má priaznivý vplyv na udržiavanie pružnosti chrbtice a správne držanie tela.