Vitaj


Plavecký klub VÍŤAZ je zameraný na výuku a rozvoj plaveckej pohybovej aktivity a podporu rozvoja talentu v deťoch s intelektuálnym znevýhodnením (Downov syndróm, autizmus, DMO a iné) ❤︎ 

Naučiť dieťa so zdravotným znevýhodnením plávať si vyžaduje skúseného trénera, 

mnoho trpezlivosti a lásky ❤︎   

Každé dieťa má svoj individuálny plán, ktorý sa prispôsobuje jeho schopnostiam, talentom i handicapom 

Pri pravidelných tréningoch dochádza u detí k zlepšeniu pozornosti, ovládania impulzivity a schopnosti rešpektovať pravidlá. Plávanie, plavecké cvičenia aj samotný pobyt vo vode má z hľadiska zdravotného obrovský fyziologický účinok. Zamestnáva rovnomerne celý pohybový aparát a podnecuje vnútorné orgány k intenzívnej činnosti, značne ovplyvňuje termoregulačný, srdcovo cievny i dýchací systém a vedie k otužovaniu. V ľudskom tele prebiehajú pozitívne funkčné zmeny, ktoré posilňujú zdravie a zvyšujú telesnú i psychickú zdatnosť.