venujte 2%

Ak chcete poukázať nášmu občianskemu združeniu 2% svojej zaplatenej dane, môžete tak urobiť na základe § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

ĎAKUJEME za podporu a priazeň. Vaše 2% z daní budú vložené do aktivít pre deti nášho klubu Víťaz

FORMULÁR - pre potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti nás kontaktujte na email: vitaz.oz.bratislava@gmail.com

FORMULÁR - pre vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby nás kontaktujte na email: vitaz.oz.bratislava@gmail.com


Podmienky/ pokyny športového klubu 

Informácie a podmienky športového klubu Víťaz

Prehlásenie rodiča ➜ Informácie o dieťati

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  Pre registráciu nového člena klubu je nutné priniesť potvrdenie od lekára

Vyhlásenie bezinfekčnosti ➜  Nutnosť podpisu vyhlásenia bezinfekčnosti najskôr 24 hodín pred začatím kurzu

Ochrana súkromia -  GDPR ➜ 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Všetky procesy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme v súlade s nariadením GDPR. Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené

Podmienky kurzu plávania a korčuľovania

FORMULÁR - Zdravotné prehlásenie rodiča

FORMULÁR -Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave

⭭ FORMULÁR -Bezinfekčnosť

GDPR - ochrana osobných údajov