venujte 2%

Ak chcete poukázať nášmu občianskemu združeniu 2% svojej zaplatenej dane, môžete tak urobiť na základe § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

ĎAKUJEME za podporu a priazeň. Vaše 2% z daní budú vložené do aktivít pre deti nášho klubu Víťaz

FORMULÁR - pre potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

FORMULÁR - pre vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Podmienky/ pokyny športového klubu 

Informácie a podmienky športového klubu Víťaz

Prehlásenie rodiča ➜ Informácie o dieťati

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  Pre registráciu nového člena klubu je nutné priniesť potvrdenie od lekára

Ochrana súkromia -  GDPR ➜ 

Všetky procesy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme v súlade s nariadením GDPR.

Podmienky kurzu plávania a korčuľovania

FORMULÁR - Zdravotné prehlásenie rodiča

FORMULÁR -Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave

GDPR - ochrana osobných údajov