Športový klub Víťaz

vznikol na základe myšlienky spojiť to najlepšie čo je v nás :)

Sme dve dlhoročné kamarátky, skvelé plavkyne, vodné pólistky, ktoré spája láska k vode, úcta k ľuďom a deťom.

Voda je pre nás živel, energia do ktorej sa ponoríme spolu s vašimi deťmi. 


Veľmi sa tešíme na vzájomne prežité zážitky ❤︎ ❤︎  

  Peťa

"Objatie je najväčším jazykom duše a tela, má hodnotu tisíc slov " ❤︎


Domi

"Úsmev a dobrá nálada sú známkou víťazstva nad osudom. " ❤︎


Na ceste k inklúzii t.j. všetci sme si rovní.