Petru a Dominiku spája láska k vode a deťom

05.12.2023
BRATISLAVA/ Keď dve dlhoročné kamarátky, skvelé plavkyne a vodné pólistky otvorili kurzy plávania a korčuľovania pre znevýhodnené deti, nemohli tušiť, koľko životov tým zmenia k lepšiemu.

Zakladateľky občianskeho združenia VÍŤAZ tvrdia, že naučiť dieťa so zdravotným znevýhodnením plávať či korčuľovať si vyžaduje skúseného trénera, množstvo trpezlivosti a lásky. Každý malý športovec má individuálny plán, ktorý sa prispôsobuje jeho schopnostiam, talentom a hendikepom. 

Rozhovor s Mariannou Budajovou,  Modrá hliadka 
z ľava: Petra Mokrišová, Dominika Kovačičová


Športový klub VÍŤAZ je zameraný na výuku a rozvoj pohybovej aktivity a talentu u detí so znevýhodnením. Aké majú vaši plavci a korčuliari diagnózy?
Petra: Sú to deti s poruchou autistického spektra (PAS), Aspergerovým syndrómom, Downovým syndróm (DS), detskou mozgovou obrnou (DMO), oneskoreným vývojom jemnej a hrubej motoriky, ADHD.
Dominika: Najväčší počet tvoria deti s autizmom a Downovým syndrómom.

Ovplyvňuje konkrétna diagnóza výuku plávania? Je rozdiel učiť plávať dieťa s PAS v porovnaní s dieťaťom s DS alebo DMO?
 
Petra: Jednotná odpoveď na otázku neexistuje. V niektorých prípadoch áno, diagnóza ovplyvňuje výuku plávania, respektíve pohyb, flexibilitu či motoriku, v iných nie. Každé dieťa je iné a aj stupeň diagnóz je rôzny. Plavcov rozdeľujeme do vekových skupín a od toho sa odvíjame. Dané skupiny či plavcov rozdeľujeme nie podľa diagnóz, ale pováh detí. Napríklad trénovať deti do 7-8 rokov je čisto o adaptácii, nadviazaní kontaktu s vodou či trénerkou, potápaní sa, hraní sa vo vode, udržaní sa na slíži či plaveckej doske, splývaní, ležaní na hladine, skákaní do vody. Táto veková skupina má čisto individuálny výukový prístup, tzv. one to one. V tejto skupine sú deti povahovo buď extrémne živé, na ktoré treba dávať pozor a usmerňovať ich. Veľa z nich je neverbálnych, čo vyžaduje vizuálnu ukážku cviku od trénera. Ďalšia povahová skupina sú detičky, ktoré sú tichšie, preferujú menej hluku a vyžadujú priestor okolo seba. Každé dieťa je individuálne, niektoré sa adaptuje na prvej výukovej hodine s úsmevom na tvári, druhému to trvá dlhšie so slzičkou v oku. Ďalšia veková skupina sú plavci od 9-10 rokov až mládež, ktorí absolvujú výuku plávania v plaveckých dráhach, kde sa učia samostatnosti, tímovej spolupráci, plaveckým štýlom ako voľný spôsob, znak, prsia, motýlik a príprave na plavecké preteky pre špeciálne deti a mládež. Na plaveckú dráhu máme vyčlenených dvoch trénerov.

Dominika: Každé dieťa je individuálne. Ešte by som doplnila, základom je prístup, snaha a motivácia trénera, trpezlivosť, veľa vizuálnych ukážok deťom, nakoľko veľa z nich je neverbálnych, prípadne sústredenie alebo komunikácia je slabšia. Túto prácu musí človek robiť zo srdca. Ja nerozlišujem deti podľa diagnózy, všetko sú to moji plavci (úsmev, pozn. red.).

Prečo ste si vybrali práve špeciálne deti? Určite by bolo pre vás jednoduchšie viesť kurzy pre dievčatá a chlapcov bez zdravotného znevýhodnenia.
Petra: Trénovanie a plávanie so špeciálnymi deťmi bola myšlienka, ktorá prišla nečakane. Kvôli strachu z nepoznaného som najskôr túto myšlienku v hlave odohnala ale po krátkom čase ma opäť dobehla a už nepustila (úsmev, pozn. red.). S Dominikou sme aktívne hrávali ženské vodné pólo za Slávia UK Bratislava. Kontaktovala som ju s myšlienkou o založení plaveckého klubu pre špeciálne deti, bola nadšená a bez váhania povedala áno. Založili sme OZ a zrodil sa Víťaz. Podporujeme inklúziu a aj u nás plávajú bežné deti, zvyčajne to sú súrodenci či známi našich špeci detí. Nikdy sme nezvažovali otvoriť športový klub pre bežné deti. My považujeme náš klub a inklúziu v ňom za bežnú.
Dominika: Prvá myšlienka a návrh založiť športový klub pre špeciálne deti prišla od Peťky. Keď ma prvýkrát oslovila a povedala mi o jej nápade, ani sekundu som neváhala. Začali sme študovať zákony, podmienky potrebné pre založenie OZ či registráciu klubu v plaveckej federácii, ako obnoviť trénerské, plavčícke a záchranárske kurzy. Boli sme úplní nováčikovia v tejto sfére a učili sme sa všetko za chodu praxe. Myslím, že po 3,5 roku môžeme byť na seba hrdé, ako hravo a súdržne veci zvládame.

Šport má pre zdravie človeka množstvo výhod. Čo presne môže priniesť do života deťom so špeciálnymi potrebami?
Petra: Plávanie je šport naozaj pre každého, pri ktorom sa aktívne zapájajú všetky svaly, nezaťažuje sa kostrový aparát, nadobúda sa kondícia, aktivujú sa návyky správneho dýchania a zadržiavania dychu. Deti sa učia návyku na režim, disciplínu, rešpektovanie pravidiel a pokynov trénera. Tréning prebieha bez prítomnosti rodiča, kde sa deti učia samostatnosti. Korčuľovanie máme nastavené štýlom "s nami korčuľuje celá rodina", kde cieľom je naozaj aktívne zapojiť aj rodičov, byť súčasťou tréningového procesu.
Dominika: Vidíme veľké pozitívne fyzické posuny u detí, ktoré dlhodobo s nami trénujú. Či už vo vode, alebo na korčuliach.

Odkazuje názov občianskeho združenia na túžbu vyhrať nad nepriazňou osudu?
Petra: Áno, slovo Víťaz naozaj charakterizuje veľké uznanie, obdiv, úctu, rešpekt špeciálnym deťom, ich rodičom a rodinám.
Dominika: V našich očiach každý jeden nosí zaslúženú medailu víťazstva.

Pre rodičov, ktorí zvažujú, či dať dieťa na šport, prosím opíšte, ako u vás vyzerá tréning plávania a korčuľovania.
Petra: Ako som už spomínala, deti rozdeľujeme podľa vekovej kategórie. Bazén máme rozdelený na dve časti. V jednej polovici bazéna prebieha individuálna výuka plávania mladších plavcov, kde každý plavec má pridelenú svoju trénerku, ktorá sa mu 60 minút intenzívne venuje. V tejto časti bazéna vyberáme plavecké dráhy bazéna z vody, čím získame otvorený priestor pre približne 13 detí a 13 trénerov. Druhá časť bazéna sú plavecké dráhy, kde v jednej dráhe je cca 8-10 plavcov na dve trénerky. Do dráh sú zaradení plavci, ktorí zvládnu samostatne preplávať dĺžky bazéna, dokážu sa sústrediť na trénerkin pokyn a spolupracovať v tíme. Trénujeme dve 60-minútové výukové hodiny po sebe na ktorých sa zúčastní približne 40 až 50 plavcov – špeciálnych detí.
Dominika: V prípade, ak rodič má záujem o tréningovú činnosť, zaregistruje dieťa, nového člena cez prihlášku na našej web stránke www.plaveckyklubvitaz.sk. Následne my telefonicky skontaktujeme rodiča, kde prebehne komunikácia plná otázok o dieťati, jeho povahe, vzťahu k športu. Prvé plavecké výukové hodiny bývajú o adaptácii, kde sa deti zoznamujú s prostredím, s trénerom. Podobne to je aj pri korčuľovaní, i keď tu je to troška iné, nakoľko korčuľovať môžu aj rodičia ktorí sa vedia zapojiť do výuky s nami.

Petra a Dominika, klub je niečo, čo robíte navyše. Cez týždeň pracujete, cez víkendy učíte deti korčuľovať a plávať. Ako to zvládate?
Petra: Áno, Víťaz je dá sa povedať naše hobby, ktorému sa venujeme popri vlastným povinnostiam, aktivitám, práci či výchove detí. Ako to zvládame? Ak robíte niečo s láskou a viete, že to, čo robíte, má zmysel a význam, dodáva Vám to energiu a silu posunu. Práca s vodou a špeci deťmi nás baví a dobíja.
Dominika: Občas je to veľmi náročné, hlavne ak máte ťažký týždeň v práci. Zároveň sa ale vždy teším na tréning s deťmi, pretože ma to naplní energiou. Viem, že ma tam čakajú veselé tváričky, úprimné objatia a hneď je zakončenie náročného týždňa krajšie (úsmev, pozn. red.)

Čo všetko predchádza tomu, kým každý týždeň zorganizujete plavcov, korčuliarov a trénerov?
Petra: Fungujeme inak ako bežné športové kluby, kde sa uhradí mesačný členský poplatok a proste sa dostavíte na tréning, kde vás čakajú 2-3 tréneri. My sme klub Víťaz nastavili trošku pracnejším spôsobom. Ešte na počiatku vzniku klubu sme sa s Dominikou zamýšľali, akým štýlom viesť klub. Boli sme si vedomé, že deti bývajú často choré a prišlo nám nefér žiadať od rodičov mesačné členské aj v prípade, ak sa člen, teda dieťa na tréning nedostaví. Už vyše troch rokov fungujeme štýlom komunikácie s rodičmi cez whatsapp a sms na každo týždennej báze, kde si navzájom podáme informáciu, či je dieťa zdravé, či sa dostaví na tréning. Všetky deti si zaznamenávam a priraďujem ich k trénerom, ktorých taktiež kontaktujem do spoločnej whatsapp trénerskej skupiny, kde mi potvrdia účasť. Po každom tréningu si robíme zápis zúčastnených plavcov a na konci mesiaca posielame rodičom úhradu členského príspevku za odplávané hodiny. Nakoľko ja aj Dominika sme hrávali ženské vodné pólo, veľa tréneriek je práve z nášho klubu Slávia UK Bratislava, ďalej máme trénerky plavkyne a dobrovoľníčky, študentky psychológie či sociálnych prác. Každú nedeľu príde cca 15 trénerov na 2 hodiny výuky plávania. Rada by som vyzdvihla naše úžasné trénerky a trénerov, dobrovoľníkov ktorí si prácu s nami a s deťmi veľmi obľúbili, výuku berú veľmi zodpovedne s veľkou empatiou, láskou, ochotou a snahou. Bez nich by náš klub nevedel fungovať a za to sme im veľmi vďačné.
Dominika: V tomto sa s Peťkou krásne dopĺňame. Peťka je tá komunikačná tvár Víťazu, ktorá rieši agendu s rodičmi, trénermi, sociálne siete, web stránku, dotácie. Ja mám rada čísla, takže ja riešim všetky platby, faktúry, finančné a právne veci. Prehľad máme obe o všetkom.

Ste občianske združenie, dokážete fungovať len vďaka 2% a členským príspevkom alebo máte aj inú formu podpory?
Petra: Žiaľ,podporu nemáme takmer žiadnu, fungujeme z členských príspevkov. Uvítali by sme podporu, čím by sme dokázali rodičov oslobodiť od úhrad za tréningovú činnosť.V minulosti sme požiadali o jednorázové dotácie na šport, za ktoré sme kúpili plavecké či korčuliarske pomôcky, tričká s logom Víťaz, ktoré plavci nosia na preteky, fľaše s logom Víťaz a iné.
Dominika: Áno, uvedomujeme si náklady rodiča na tréningovú jednotku, bohužiaľ chod klubu je odkázaný na členské príspevky, nakoľko finančnú podporu nemáme žiadnu.

Pre deti so znevýhodnením je v ponuke minimum voľnočasových aktivít. Pôsobíte v Bratislave, máte informácie, či podobné športové kluby existujú aj inde na Slovensku?
Petra: Na Slovensku sú plavecké kluby hlavne pre výkonných špeci plavcov, napr. v Spišskej Novej Vsi či výuka plávania na špeciálnych školách, s ktorými sa stretávame na plaveckých pretekoch Špeciálnych olympiád Slovensko, ale či existuje mimo Bratislavy klub, ktorý ponúka výuku plávania pre taký veľký počet detí, s toľkými trénermi individuálneho prístupu ako vedieme my, o tom neviem.
Dominika: Rodičom špeciálnych deti odporúčame obrátiť sa na Špeciálne olympiády Slovensko, ktorí majú registrované všetky športové kluby v rôznych častiach Slovenska a v rôznych športoch.

Učíte deti so špeciálnymi potrebami. Je niečo, čo naučili oni vás?
Petra: Áno, veľmi veľa sme sa od deti naučili. Sme vďačné za to, že máme možnosť ich spoznávať a poznať, byť súčasťou ich rastu a vzdelávania. Taktiež sme vďačné za prístup a prejavenú vďaku rodičov, ktorí si cenia našu prácu a snahu. Spoznaním špeciálnych deti sme sa naučili nerozlišovať, vidíme a vnímame ich rovnocenne, nakoľko rovnocenní sú. Nevidíme diagnózu, vidíme človeka. A našou veľkou túžbou je, aby ich každý videl našimi očami, alebo očami milujúceho rodiča, aby boli poznaní a začlenení. Je škoda prehliadať a nevidieť more lásky a múdrosť v nich.
Dominika: Vďaka, pokora a úsmev, toto sú pre mňa najdôležitejšie veci, ktoré som si od detí zobrala. Nie je nič krajšie, ako keď dieťa príde, objíme vás, usmeje sa a poďakuje za venovaný čas.

Spomeniete si ešte na začiatky športového klubu? Aké pokroky ste odvtedy dosiahli?
Petra: Veľmi rady s Dominikou spomíname na náš prvý tréning klubu Víťaz, prišlo šesť detí, z prípravy na tréning máme pekné úsmevné spomienky, na ktoré nezabudneme, niekedy vám ich povieme osobne (smiech, pozn.red.). A dnes naši hrdí plavci s hrdými trénerkami reprezentujú klub Víťaz na plaveckých pretekoch Špeciálnych olympiád Slovensko, či bez rodičov v doprovode tréneriek cestujú reprezentovať Slovensko k susedným Čechom na 5-dňové preteky Emil open v Brne, kde sa každý rok zúčastní 16 krajín z Európy a odkiaľ si naši plavci pravidelne prinesú zaslúžené ocenenia a medaily.
Dominika: Áno, v septembri 2020 sme začínali so šiestimi plavcami, k dnešnému dňu cez nás preplávalo vyše 110 špeciálnych detí a prekorčuľovalo vyše 40 detí s rodinami z Bratislavy a okolia.

Aké má VÍŤAZ ciele do budúcna? Čo pripravujete a kde sa vidíte o päť rokov?
Petra: Našim tajným snom je projekt, ktorý na Slovensku chýba, otvoriť prvý INKLÚZIA aquapark v Bratislave, spojený so stacionárom pre špeciálne deti. Držte nám palce v splnení sna.
Dominika: Naším najväčším cieľom je, aby sa našim deťom a ich rodičom u nás páčilo, aby sa tešili na každý tréning a čas strávený s nami. Samozrejme, máme nejaké nápady a sny ako spomenula Peťka, napríklad môj sen je v aquaparku mať delfinárium, keďže naše špeci deti cestujú cez štáty splniť si ich sen. O päť rokov uvidíme, či sa sny naplnia (úsmev, pozn.red.).

Zaujala vás činnosť OZ VÍŤAZ? Športový klub môžete sledovať na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.