Emocionálna sloboda

19.07.2020

Emočné a duševné zdravie

Spolu s fyzickou slobodou jednotlivci prežívajú vo vode emocionálnu slobodu. Oslobodenie je, že sa vaše telo dokáže pohybovať vo vode spôsobom, ktorý inak neurobí. Predstavte si, že môžete voľne pohybovať končatinami tak, ako ste nikdy predtým nemohli. Pocit vody na tele je tiež dobrý pre neurologický vývoj, vrátane zvýšeného priestorového povedomia a koordinácie.

Sociálna interakcia

Účasť na výučbe plávania môže pomôcť učiť dieťa so špeciálnymi potrebami komunikovať s jeho inštruktorom a prijímať a vykonávať pokyny.